Nadrkana – ZERA

Nadrkana – , i

Zera, ja ne mogu više ovako
Postala si previše, previše nad***

Kô zmaj, bebo, ja sam tako nadrkana
Oko nas samo momci s lošim navikama
Ceo splav noćas popunjen je barbikama
Ko zna kad će doći kraj panikama
I ovaj džin niz grlo klizi jako lako
Priđi, priđi, miki, miki, tako, tako
Ja skupa i sijam kao zlato zato
Idi, idi, neka, neka bebo, ako, ako

U ovom gradu bez ljubavi, ljubavi
Gine se lako, gine se lako
Sreća se pojavi brzo
I dođe sa danom i ode sa mrakom
U ovom gradu bez ljubavi, ljubavi
Gine se lako, gine se lako
Sreća se pojavi brzo
I dođe sa danom

O-o-o-okej, kad te vidim srce kuca sto na sat
Mila majko, kako sam ga volela
Mene malu progutô je veliki grad
Jako brzo tebе sam prebolela
Kô zmaj, bebo, postala sam nadrkana
Oko nas samo momci s lošim navikama
Cеo splav noćas popunjen je barbikama
Ko zna kad će doći kraj panikama

Svuda dim je, ništa ne vidim
A ja samo radim sve što šteti mi
To što svako ima, to ne vredi mi
I gde god idem imam pratnju kao predsednik
I ovaj džin niz grlo klizi jako lako
Priđi, priđi, miki, miki, tako, tako
Ja skupa i sijam kao zlato zato
Idi, idi, neka, neka bebo, ako, ako

U ovom gradu bez ljubavi, ljubavi
Gine se lako, gine se lako
Sreća se pojavi brzo
I dođe sa danom i ode sa mrakom
U ovom gradu bez ljubavi, ljubavi
Gine se lako, gine se lako
Sreća se pojavi brzo
I dođe sa danom

O-o-o-okej, kad te vidim srce kuca sto na sat
Mila majko, kako sam ga volela
Mene malu progutô je veliki grad
Jako brzo tebe sam prebolela
Kô zmaj, bebo, postala sam nadrkana
Oko nas samo momci s lošim navikama
Ceo splav noćas popunjen je barbikama

Bebo, postala sam na***

You might also like